Home Visiting MAVP

Endorsement Key

No Endorsement
HCF Major Endorsement
Solo Endorsement
ZAN Major Endorsement
Minor Endorsement
Full (HCF & ZAN) Endorsement

ZAN Oceanic

1463643

CID

C1

Rating


DEL GND TWR APP CTR OCN

Full (HCF & ZAN) Center

1159469

CID

SUP

Rating


DEL GND TWR APP CTR OCN

1209004

CID

C1

Rating


DEL GND TWR APP CTR OCN

896019

CID

C1

Rating


DEL GND TWR APP CTR OCN

1440612

CID

C1

Rating


DEL GND TWR APP CTR OCN

1243876

CID

C1

Rating


DEL GND TWR APP CTR OCN

1241028

CID

SUP

Rating


DEL GND TWR APP CTR OCN

1067681

CID

C1

Rating


DEL GND TWR APP CTR OCN

HCF Center

1147076

CID

C1

Rating


DEL GND TWR APP CTR OCN

Full (HCF & ZAN) Major Approach

1342889

CID

S3

Rating


DEL GND TWR APP CTR OCN

1449712

CID

S3

Rating


DEL GND TWR APP CTR OCN

HCF Major Approach

1428713

CID

S3

Rating


DEL GND TWR APP CTR OCN

Minor Approach

1349428

CID

C1

Rating


DEL GND TWR APP CTR OCN

1437414

CID

S2

Rating


DEL GND TWR APP CTR OCN

Full (HCF & ZAN) Major Tower

1401766

CID

S2

Rating


DEL GND TWR APP CTR OCN

1408574

CID

S2

Rating


DEL GND TWR APP CTR OCN

1449541

CID

S2

Rating


DEL GND TWR APP CTR OCN

1471203

CID

S2

Rating


DEL GND TWR APP CTR OCN

Minor Tower

1362829

CID

S2

Rating


DEL GND TWR APP CTR OCN

973381

CID

S2

Rating


DEL GND TWR APP CTR OCN

1319494

CID

S2

Rating


DEL GND TWR APP CTR OCN

Full (HCF & ZAN) Major Ground

1514858

CID

S1

Rating


DEL GND TWR APP CTR OCN

Minor Ground

1443129

CID

S1

Rating


DEL GND TWR APP CTR OCN

Observer

1421745

CID

S1

Rating


DEL GND TWR APP CTR OCN

1342588

CID

OBS

Rating


DEL GND TWR APP CTR OCN

815337

CID

OBS

Rating


DEL GND TWR APP CTR OCN

1516077

CID

OBS

Rating


DEL GND TWR APP CTR OCN

1478946

CID

OBS

Rating


DEL GND TWR APP CTR OCN

941860

CID

OBS

Rating


DEL GND TWR APP CTR OCN

1325285

CID

OBS

Rating


DEL GND TWR APP CTR OCN

1362419

CID

OBS

Rating


DEL GND TWR APP CTR OCN

1504758

CID

OBS

Rating


DEL GND TWR APP CTR OCN

1478013

CID

OBS

Rating


DEL GND TWR APP CTR OCN

1183825

CID

S1

Rating


DEL GND TWR APP CTR OCN